Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ
 

Η ΑΦΟΙ Χ. ΝΑΥΠΛΙΩΤΗ Ο.Ε.διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών,

που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Η ΑΦΟΙ Χ. ΝΑΥΠΛΙΩΤΗ  Ο.Ε.

αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω της ιστοσελίδας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη κάνει.